1 הרמיזות וההערות פיזיקה א

התרגום עבר לכאן ושם הוא ממשיך להיכתב. התרגום של "הרמיזות וההערות" הוא כאן (בתוך אותה ספריה). כאן הפסקתי את הכתיבה, מה שיש כאן הועבר לשם. 

המשך קריאת הפוסט "1 הרמיזות וההערות פיזיקה א"

הקדמה לתרגום הרמיזות וההערות

התרגום עבר לכאן ושם הוא ממשיך להיכתב. התרגום של "הרמיזות וההערות" הוא כאן (בתוך אותה ספריה). כאן הפסקתי את הכתיבה, מה שיש כאן הועבר לשם.

המשך קריאת הפוסט "הקדמה לתרגום הרמיזות וההערות"

הקדמה כללית לתרגום

התרגום עבר לכאן ושם הוא ממשיך להיכתב. התרגום של "הרמיזות וההערות" הוא כאן (בתוך אותה ספריה). כאן הפסקתי את הכתיבה, מה שיש כאן הועבר לשם.

.

.

.

 

 

 

 

הקדמה כללית לתרגום כתבי אריסטו לעברית

המשך קריאת הפוסט "הקדמה כללית לתרגום"